Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki • „Perfect Science” programme founded by the Ministry of Education and Science.

 

← powrót do panelu głównego konferencji

 

Zespół problemowy:

Nauka w uniwersytecie na rubieżach

O randze i pozycji uniwersytetu decyduje jego potencjał naukowy. Uniwersytety wciąż są głównymi ośrodkami inicjowania i prowadzenia badań oraz formułowania i rozwiązywania problemów badawczych odzwierciedlających aktualne i potencjalne wyzwania we wszystkich sferach rzeczywistości, w jakich żyją ludzie. To w uniwersytetach rodzą się pomysły na badania i istnieją warunki ich realizacji. Jest to nierzadko związane z rentą geograficzną – premią za położenie geopolityczne. Ze względu na te rentę są szanse na wyłonienie nowych perspektyw ontologicznych, epistemologicznych oraz aksjologicznych, które również warto rozpoznać. Przedmiotem namysłu i analizy w kontekście nauki i badań w uniwersytetach na rubieży proponujemy uczynić takie zagadnienia jak:

–  potencjał badawczy uczelni,

– specyfikę problematyki badawczej, w szczególności relacje między lokalnością a uniwersalnością – orientacją badawczą na wzmacnianie, wzbogacanie powszechnej wiedzy naukowej,

– rozpoznanie, ile wysiłków badawczych zorientowanych jest na rzeczywiste poznanie, a ile badań i publikacji wynika z orientacji na punkty, z  doraźnej „punktozy”.

Przedmiotem debaty i wymiany zamierzamy uczynić:

– potencjał organizacyjny, zwłaszcza funkcjonowanie centrów i szkół badawczych,

– realizację projektów grantowych,

– potencjał publikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw naukowych i wydawania czasopism oraz

– potencjał ludzki, w tym praktyki i mechanizmy pozyskiwania kadr badawczych, to znaczy bazowanie na korzystaniu z własnych zasobów albo zatrudnianie osób z innych środowisk („tubylcy” versus „imigranci”). W tym kontekście interesujące jest poznanie problematyki rozpraw doktorskich podejmowanych w uczelni oraz zaangażowanie studentów w prace kół naukowych.

Zasygnalizowane zagadnienia nie wyczerpują pól dyskusji. Naszym zamiarem jest odkrycie potencjału naukowego uniwersytetów, których historia i społeczno-gospodarcze usytuowanie generuje specyfikę problematyki i realizacji badań.