Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki • „Perfect Science” programme founded by the Ministry of Education and Science.

 

← powrót do panelu głównego konferencji

 

Zespół problemowy:

Mechanizmy kontr-hegemoniczności w nauce

W tym zespole proponujemy zajęcie się wyszukiwaniem sposobów podważenia hegemonii krajów rdzenia w nauce.  Chcemy wyjść od diagnoz dotyczących strukturalnych uwarunkowań leżących u podstaw produkcji i dystrybucji wiedzy naukowej, by zastanowić się nad mechanizmami tworzenia realnej międzynarodowości i promowania badań rozwijających solidarność między peryferiami i pół-peryferiami zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Będziemy poszukiwać sposobów dających nadzieję na realne umiędzynarodowienie, które nie będzie oznaczało podporządkowania.

Interesują nas – między innymi – następujące zagadnienia:

– polityka publikacyjna czasopism międzynarodowych;

– hegemonia języka angielskiego;

– rynek akademicki i mechanizmy peryferyzacji;

– problematyczne odpowiedzi na narzucone umiędzynarodowienie;

– mechanizmy wspierania solidarności między badaczami (pół)peryferiami w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

– mechanizmy naukowej innowacyjności na (pół)peryferiach;

– kontrhegemonia (pół)peryferyjności;

– problemy i możliwości perspektywy systemu-świata (Wallerstein) w odniesieniu do rozumienia uniwersytetów.