Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki • „Perfect Science” programme founded by the Ministry of Education and Science.

 

← powrót do panelu głównego konferencji

 

Zespół problemowy:

Kształcenie uniwersyteckie na rubieżach

Jeszcze niedawno uniwersytet był jedną z najbardziej prestiżowych instytucji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Obecnie nierzadko postrzegany jest jedynie jako miejsce, w którym zdobywa się wykształcenie, zawód lub uprawnienia do dalszego studiowania. Wydaje się, że w efekcie wzrostu tzw. inwestycji edukacyjnych następuje zwiększenie liczby osób z dyplomami uniwersyteckimi, co jednak nie przyczynia się do istotnego rozwoju nauki, postępu ekonomicznego czy zmniejszenia nierówności społecznych, przynosi zaś postępującą dewaluację znaczenia dyplomów i osiąganych stopni naukowych. Myśleniu i debacie o uniwersytecie (szczególnie tym na rubieżach) towarzyszy często brak zaufania do wiedzy naukowej i społecznego poważania edukacji akademickiej. Podobnie jak Kazimierz Twardowski uznajemy uprzywilejowany status poznania naukowego, a wraz z nim szczególną rolę społeczną i misję uniwersytetu. Uniwersytet jako Alma Mater jest nie tylko miejscem, w którym ucieleśnia się ideał nauki, lecz także instytucją, w której kształtują się kolejne pokolenia.

Mówiąc o kształceniu w uniwersytecie można odnosić się do następujących kwestii:

1. Społeczna wartość kształcenia akademickiego.

a) Nieekonomiczny kapitał kształcenia akademickiego. „Wartości kształcenia” w uniwersytetach.

b) Kształcenie akademickie jako forma budowania relacji społecznych.

c) Infrastruktura akademicka – ekonomiczne aktywa i potencjał rozwojowy.

2. Paradygmaty kształcenia akademickiego.

a) Cele kształcenia akademickiego.

b) Społeczna rola nauczyciela akademickiego.

c) Relacja między badaniami naukowymi a kształceniem.

d) Ukryty program kształcenia akademickiego.

Organizatorzy konferencji pod rozwagę proponują poddać te kwestie w odniesieniu do uniwersytetu na rubieżach, szukając odpowiedzi, między innymi, na następujące pytania: W jakim celu kształci uniwersytet na rubieżach? Kogo kształci? W jakich warunkach kształci? Jak kształci? Kim są nauczyciele akademiccy? Dla kogo kształci? Jak w kształceniu wykorzystuje swoje graniczne położenie? Jak realizuje aspiracje i potrzeby kulturowe środowiska lokalnego?