Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki • „Perfect Science” programme founded by the Ministry of Education and Science.

 

← powrót do panelu głównego konferencji

 

Zespół problemowy:

Historyczne uwarunkowania tworzenia uniwersytetów na rubieżach

Historia uniwersytetów będąca historią kultury ściśle wiąże się z rozwojem poszczególnych obszarów cywilizacji. Powstawanie Alma Mater w centralnych ośrodkach kraju, w miastach stołecznych oraz rozwiniętych gospodarczo i kulturowo ogniskach jest zjawiskiem  powszechnym i gwarantującym utrzymanie dynamicznego rozwoju nauki oraz utrzymanie potencjału całego regionu. Powoływanie uniwersytetów na rubieżach miało znaczenie strategiczne i z historycznego punktu widzenia ważne jest zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na kształtowanie się ośrodków naukowych oddalonych od centrum, ale z bliska zaangażowanych w procesy rozwoju regionów,  będących na pograniczu.

Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowość tworzenia się uniwersytetów, z uwzględnieniem tych czynników, które zdecydowały o powstawaniu uniwersytetów na rubieżach, między innymi:

– geopolitycznych, w tym stosunek władzy centralnej i lokalnej do tworzenia się uniwersytetów, czynniki formalno-prawne,

– społecznych, związanych ze zjawiskami demograficznymi i migracją ludności, inicjatywą społeczną ku realizacji uniwersytetów,

– kulturowych, związanych z położeniem uniwersytetów na pograniczu,

– ekonomicznych, które ściśle wiążą się z infrastrukturą i innymi zasobami materialnymi.